1 maj 2020

Ingenting är sig likt. Massuppsägningar. Smittrisk. Demonstrationsförbud. Allting är som vanligt: Arbetare tar den hårdaste smällen i krisen. Vi fyller inga gator idag, men kampen för bättre villkor pågår varje dag ute på arbetsplatserna. Arbetsplatskamp handlar om så mycket mer än lönenivåer och arbetstider. Det handlar om samhällsdemokrati. Om vem som har den legitima beslutsmakten. Kungars och diktatorers oinskränkta makt över alla andra har historien sedan länge dömt ut som illegitim. Den enskildes makt över de många har vi gemensam förkastat. Istället är det demokratin vi hyllar som den enda legitima makten. Men hur ser det ut på arbetsplatsen? Hur fungerar näringslivet?Tal: Erik Bonk, generalsekreterare SAC SyndikalisternaFilm: Stockholms LS och Creative mess films.

Posted by Stockholms LS Av Sac on Friday, May 1, 2020

 

1 mayo 2020: Nada es igual.

1 mayo 2020: Nada es igual. Despidos masivos. El riesgo de infección. Prohibición de demostración. Todo esta como siempre: Los trabajadores tomar el golpe mas duro por la crisis.

Posted by Stockholms LS Av Sac on Friday, May 1, 2020